Xuân An II

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 50cm