họa sĩ lương trung

Họa Sĩ Lương Trung

Họa sĩ Lương Trung tên đầy đủ là Lương Văn Trung. Anh sinh năm 1981 tại Nam Định. Năm 2006, anh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Trong sự nghiệp của mình, các bức tranh sơn dầu nghệ thuật của anh đã tham gia rất nhiều triển lãm nghệ thuật như:

2000: Tham gia Triển lãm nghệ thuật Việt Nam và Châu Á
2002: Tham gia Triển lãm nghệ thuật đương đại Việt Nam – Na Uy và Triển lãm nghệ thuật đương đại Đông Nam Á
2003: Tham gia Triển lãm nghệ thuật tại Seoul, Hàn Quốc và Triển lãm nghệ thuật “Tân Niên” tại Nam Sơn Gallery
2004: Tham gia Triển lãm nghệ thuật tại Singapore
2006: Tham gia Triển lãm nghệ thuật nhóm tại 16 Ngô Quyền Hà Nội
2008: Tham gia Triển lãm tranh sơn dầu Việt Nam
2009: Tham gia Triển lãm “Chân Dung” tại Hà Nội
2011: Tham gia Triển lãm “Chân Dung Hà Nội” tổ chức bởi Hiệp hội Mỹ thuật Hà Nội và Triển làm nghệ thuật trẻ
2012: Tham gia Triển lãm Tự họa tại Hà Nội
2013: Tham gia Triển lãm nghệ thuật “Made in Hà Nội” tại Mai Gallery, Hà Nội và Triển lãm nghệ thuật “1 Area” tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội
2013: Tổ chức Triển lãm cá nhân “Cuộc sống” tại Nguyen Art Gallery, 31A Văn Miếu, Hà Nội

Bộ Sưu Tập Tranh Của Họa Sĩ Lương Trung tại Nguyen Art Gallery

Sân Chơi - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Lương Trung

Sân Chơi

Họa Sĩ: Lương Trung
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 160cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Tiệc Cưới - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của họa sĩ Lương Trung

Tiệc Cưới

Họa Sĩ: Lương Trung
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Trên Vỉa Hè - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của họa sĩ Lương Trung

Trên Vỉa Hè

Họa Sĩ: Lương Trung
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 160cm

Xem Chi Tiết
Dân Chơi - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Lương Trung

Dân Chơi

Họa Sĩ: Lương Trung
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 160cm

Xem Chi Tiết
Góc Khuất - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Lương Trung

Góc Khuất

Họa Sĩ: Lương Trung
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 160cm x 120cm

Xem Chi Tiết