Hiển thị tất cả 11 kết quả

Hoạ Sĩ Lê Ngọc Ly

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Gánh Lúa Về Làng

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 90cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Mùa Hoa Chuối Rừng

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 60cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Địu Con

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 90cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Hành Hương

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Sen IV

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Sen III

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Sen II

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Sen I

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 90cm

Đã Bán

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Xuân An II

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 50cm

Đã Bán

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Xuân An I

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 70cm

Đã Bán

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Bạch Liên

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm