họa sĩ đặng đình ngỡ

Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Đặng Đình Ngỡ sinh năm 1971 tại Hải Dương. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 1999. Anh hiện là thành viên của Trung tâm Nghệ thuật UNESCO Hà Nội. Những bức tranh sơn dầu nghệ thuật của anh hiện đang có mặt trong rất nhiều bộ sưu tập tranh trong và ngoài nước.

“Những tác phẩm tranh được sáng tác theo phong cách hiện thực ấn tượng, với chủ để phong cảnh xoay quanh về đề tài gắn liền với hình ảnh quê hương, những ao làng, luỹ tre, ruộng đồng. Những hình ảnh nên thơ, quen thuộc với tôi suốt tuổi thơ nhưng giờ đây lại đang dần mất đi bởi đó, tôi muốn lưu giữ lại những giá trị tốt đẹp đó về phong cảnh quê hương, những vùng quê tôi đã từng có cơ hội ghé thăm và trải nghiệm. Đó là một nguồn cảm hứng để tôi tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật & tạo những nét riêng trong từng đường cọ.”

2002: Anh tham gia Triển lãm cá nhân tại Hiệp hội Fineart Hà Nội
2000, 2005, 2010, 2015: Anh tham gia Triển lãm Mỹ thuật Quốc gia
2003, 2004, 2006, 2007, 2008: Anh tham gia Triển lãm Nghệ thuật Thủ đô
2015: Anh là thành viên của trung tâm nghệ thuật UNESCO Hà Nội
2017: Anh tham gia triển lãm nghệ thuật trong chương trình của Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp tác với các nước Bỉ, Đức, Pháp…

Bộ Sưu Tập Tranh của Họa sĩ Đặng Đình Ngỡ tại Nguyen Art Gallery

Sớm Bình Yên - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Sớm Bình Yên

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 130cm

Xem Chi Tiết
Tranh sơn dầu Tháng Ba - HS Đặng Đình Ngỡ

Tháng Ba

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 130cm

Xem Chi Tiết
Tranh sơn dầu Nắng Thu II - HS Đặng Đình Ngõ

Nắng Thu II

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 130cm

Xem Chi Tiết
Tranh sơn dầu - Mùa gặt VI - HS Đặng Đình Ngỡ

Mùa Gặt VI

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 42cm x 55cm

Xem Chi Tiết
Tranh sơn dầu Mùa Gặt V - HS Đặng Đình Ngỡ

Mùa Gặt V

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 42cm x 55cm

Xem Chi Tiết
Cây Hồng Nở Hoa - Tranh Sơn Dầu của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Cây Hồng Nở Hoa

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Tam Bạc - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Tam Bạc

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 42cm x 55cm

Xem Chi Tiết
Mùa Hoa - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Mùa Hoa

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 42cm x 55cm

Xem Chi Tiết
Mùa Mới IV - Tranh Sơn Dầu Đẹp của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Mùa Mới IV

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 75cm x 150cm

Xem Chi Tiết
Gió Thu - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Gió Thu

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Mùa Xuân ở Sảng Tùng - Tranh Sơn Dầu Đẹp của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Mùa Xuân ở Sảng Tùng

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 130cm

Xem Chi Tiết
Ao Thu IV - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Ao Thu IV

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Ao Thu II - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Ao Thu II

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Đầm Liên Trì - Tranh Sơn Dầu Hoa Sen Của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Đầm Liền Trì

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 75cm x 150cm

Xem Chi Tiết
Bên Bờ Ao II - Tranh Sơn Dầu Đồng Quê của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Bên Bờ Ao II

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 42cm x 55cm

Xem Chi Tiết
Bên Bờ Ao I - Tranh Sơn Dầu Làng Quê của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Bên Bờ Ao I

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 42cm x 55cm

Xem Chi Tiết
Nắng Chiều IV - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Nắng Chiều IV

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 75cm x 150cm

Xem Chi Tiết
Hạnh Phúc - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Hạnh Phúc

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Ráng Chiều - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Ráng Chiều IV

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Mùa Hoa Cải Bên Sông - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Mùa Hoa Cải Bên Sông

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 75cm x 150cm

Xem Chi Tiết
Xuân Hồng - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Xuân Hồng

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Bên Bờ IV - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Bên Hồ IV

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Bên Hồ II - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Bên Hồ II

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 75cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Vườn Xuân III - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Vườn Xuân III

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 65cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Vườn Xuân II - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Vườn Xuân II

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Vườn Xuân I - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Vườn Xuân I

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Tranh sơn dầu Chiều Vàng II - HS Đặng Đình Ngỡ

Chiều Vàng II

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 75cm x 150cm

Xem Chi Tiết
Chiều Vàng I - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Chiều Vàng I

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 75cm x 150cm

Xem Chi Tiết
Tình Sen II - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Tình Sen II

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Tình Sen I - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Tình Sen I

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Đời Sen I - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Đời Sen I

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 100cm

Xem Chi Tiết
sen VIII - tranh sơn dầu hoa sen đặng đình ngỡ

Sen VIII

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Sen VII - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Sen VII

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Sen V - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Sen V

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Sen IV - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Sen IV

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 140cm x 45cm

Xem Chi Tiết
Sen III - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Sen III

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Sen I - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Sen I

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 65cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Hoa Cúc - Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật Của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Thu Cúc

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Hoa Hồng - Tranh Sơn Dầu Đẹp của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Hoa Hồng

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 55cm x 42cm

Xem Chi Tiết
Hoa Chuối Rừng I - tranh tĩnh vật sơn dầu đặng đình ngỡ

Hoa Chuối Rừng I

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Yêu - Tranh sơn dầu tĩnh vật đặng đình ngỡ

Yêu

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 60cm

Xem Chi Tiết
Hoa Cúc I - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật Của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Hoa Cúc I

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 150cm x 75cm

Xem Chi Tiết
Mèo Đón Xuân - Tranh Sơn Dầu Động Vật của Họa Sĩ Đặng Đình Ngỡ

Thu Cúc

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 55cm x 42cm

Xem Chi Tiết