Họa Sĩ Hoàng Ngọc Dũng

Họa sĩ Hoàng Ngọc Dũng sinh năm 1979 và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa. Trong sự nghiệp sáng tác tranh nghệ thuật của mình, họa sĩ Hoàng Ngọc Dũng đã tham gia nhiều triển lãm và sự kiện nghệ thuật như:
  • 2001: Triển lãm “Việt Nam Đất Nước Tôi” tại Hà Nội
  • 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022: Triển lãm khu vực Bắc Miền Trung
  • 2012: Triển lãm “Những con đường của cuộc sống” lần thứ 1 của CLB hoạ sỹ trẻ Lam Sơn Thanh Hoá
  • 2013: Triển lãm nghệ thuật "Đồ họa Xứ Thanh" của Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hoá.
  • 2014: Triển lãm “Những con đường của cuộc sống” lần thứ 2 của CLB hoạ sỹ trẻ Lam Sơn Thanh Hoá
  • 2016: Triển lãm “Những con đường của cuộc sống” lần thứ 3 của CLB hoạ sỹ trẻ Lam Sơn Thanh Hoá
  • 2019: Triển lãm nhóm 36+ tại 29 Hàng Bài, Hà Nội
  • 2022: Triển lãm nhóm “Rừng Xòe” 2, 3 tại Thanh Hóa
  • 2023: Triển lãm nhóm “Rừng Xòe” 4 tại Thanh Hóa
  • 2023: Triển lãm cá nhân “Hoàng Ngọc Dũng Solo Exhibition” tại Bảo tàng Mĩ thuật Việt Nam

Bộ Sưu Tập Tranh Của Họa Sĩ Hoàng Ngọc Dũng tại Nguyen Art Gallery

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chân Dung XVII

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chân Dung XVI

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chân Dung XV

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chân Dung XIV

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chân Dung XIII

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chân Dung XII

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chân Dung XI

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chân Dung X

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chân Dung IX

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chân Dung VIII

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chân Dung VII

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chân Dung VI

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chân Dung V

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chân Dung IV

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chân Dung III

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chân Dung II

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chân Dung I

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Áp Lực Trò Chơi XX

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Áp Lực Trò Chơi XV

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Áp Lực Trò Chơi XI

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Áp Lực Trò Chơi X

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Áp Lực Trò Chơi IX

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Áp Lực Trò Chơi VI

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Áp Lực Trò Chơi V

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Áp Lực Trò Chơi IV

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Áp Lực Trò Chơi II

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Áp Lực Trò Chơi I