Cách Sử Dụng & Bảo Quản Tác Phẩm Nghệ Thuật

Không Để ánh Nắng Trực Tiếp Chiếu Vào Bề Mặt Sản Phẩm 
Không Viết Trực Tiếp Lên Trên Bề Mặt Tranh  
Không Tì Vật Sắc Nhọn Trực Tiếp Lên Tranh, Bàn
Không Để Sản Phẩm Gần Lỗ Thông Hơi Để Tránh Bám Bụi Và Hơi Nóng