Họa Sĩ Đặng Vũ Hà

Họa sĩ Đặng Vũ Hà sinh năm 1980 tại Tuyên Quang, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2010, hiện là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam với thành tích xuất sắc, Đặng Vũ Hà được giữ lại trường làm công tác giảng dạy và hiện là giảng viên trẻ nhất của khoa Hội họa. Tranh sơn dầu nghệ thuật của anh là sự theo đuổi hội họa biểu hiện với phong cách mãnh liệt tràn đầy cảm hứng.

“Theo đuổi phong cách hội họa biểu hiện ấn tượng. Mỗi tác phẩm của tôi đều mang năng lượng từ cuộc sống. Dòng năng lượng bất tận, đa chiều, giàu cảm xúc… Hạnh phúc, hay khổ đau, tươi sáng hay u tối…. đều biểu hiện trên từng nét cọ….”

2005 – 2010: Triển lãm sinh viên thường niên – Đại học Mỹ thuật Việt Nam
2007: Triển lãm nhóm các họa sĩ tại Nguyen Art Gallery, Hà Nội
2007: Triển lãm nhóm của CLB Họa sĩ trẻ Hà Nội
2008: Anh tham gia triển lãm “Hơi thở mới” tại Hà Nội
2008: Triển lãm Contemporary Arts on the Kites, Maison des Arts, Hà Nội
2009: Anh tham gia triển làm nhóm “Tiếp nối” của CLB Họa sĩ trẻ tại Hà Nội
2010: Anh tham gia triển lãm nhóm “Chân dung” của CLB Họa sĩ trẻ tại Hà Nội
2011: Anh tham gia triển lãm nhóm CLB Họa sĩ Trẻ, 16 Ngô Quyền, Hà Nội
2012: Anh tham gia Triển lãm nhóm “Sống” tại Hà Nội
2013: Triển lãm nhóm ”Kết Nối” tại Viet Art Center, 42 Yết Kiêu, Hà Nội
2013: Anh tham gia Triển lãm nhóm “Khai Bút” tại Hà Nội

Giải Thưởng Nghệ Thuật

2011: Giải thưởng của Hội Mỹ thuật Việt Nam
2011: Giải thưởng tại Festival Trẻ – Mỹ thuật toàn quốc

Bộ Sưu Tập Tranh của Họa Sĩ Đặng Vũ Hà Tại Nguyen Art Gallery

Chân Dung 10 - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Vũ Hà

Chân Dung 10

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Xem Chi Tiết
Chân Dung 07 - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Vũ Hà

Chân Dung 07

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước: 70cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Chân Dung 06 - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Vũ Hà

Chân Dung 06

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Chân Dung 05 - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Vũ Hà

Chân Dung 05

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 82cm x 48cm

Xem Chi Tiết
Chân Dung 04 - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Vũ Hà

Chân Dung 04

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 30cm

Xem Chi Tiết
Chân Dung 03 - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Vũ Hà

Chân Dung 03

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước: 50cm x 30cm

Xem Chi Tiết
Chân Dung 02 - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Vũ Hà

Chân Dung 02

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 56cm x 30cm

Xem Chi Tiết
Chân Dung 01 - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Vũ Hà

Chân Dung 01

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 30cm

Xem Chi Tiết
Chân Dung - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Vũ Hà

Chân Dung

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 30cm

Xem Chi Tiết
Khuôn Mặt - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Vũ Hà

Khuôn Mặt

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 60cm

Xem Chi Tiết
Nỗi Niềm Người Phụ Nữ IV - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật

Nỗi Niềm Người Phụ Nữ IV

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Nỗi Niềm Người Phụ Nữ III - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật

Nỗi Niềm Người Phụ Nữ III

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Nỗi Niềm Người Phụ Nữ II - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật

Nỗi Niềm Người Phụ Nữ II

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Nỗi Niềm Người Phụ Nữ - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật

Nỗi Niềm Người Phụ Nữ I

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Cô Đơn - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Vũ Hà

Cô Đơn

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 150cm

Xem Chi Tiết
Độc Diễn - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đặng Vũ Hà

Độc Diễn

Họa Sĩ: Đặng Vũ Hà
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 150cm x 100cm

Xem Chi Tiết