họa sĩ an đặng

Họa Sĩ An Đặng

Họa sĩ An Đặng sinh năm 1983 tại Huế. Chị tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Huế và Trường Đại học Mahasarakham tại Thái Lan. Hiện nay, chị đang là giảng viên giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật Huế. Họa sĩ An Đặng cũng là thành viên của Hội Mỹ thuật Huế cũng như Hội Mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm tranh sơn dầu nghệ thuật của họa sĩ An Đặng đã tham gia rất nhiều triển lãm như:

2013: Triển lãm cá nhân “Giao Cảm”
2013: Triển lãm nhóm “Màu Thời Gian”
2015: Triển lãm nhóm “Hoa Của Vạn Vật” tại Huế
2017: Triển lãm nhóm “Men Đàn Bà” tại Huế
2018: Triển lãm nhóm “Khỏa Thân” tại Chi Art Space

Bộ Sưu Tập Tranh Của Họa Sĩ An Đặng tại Nguyen Art Gallery

Hoa Hồng XV - Tranh Sơn Dầu Hoa của Họa Sĩ An Đặng

Hoa Hồng XV

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 65cm

Xem Chi Tiết
Hoa Hồng XIV - Tranh Sơn Dầu Hoa của Họa Sĩ An Đặng

Hoa Hồng XIV

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 65cm

Xem Chi Tiết
Hoa Hồng XII - Tranh Sơn Dầu Hoa của Họa Sĩ An Đặng

Hoa Hồng XII

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 65cm

Xem Chi Tiết
Hoa Hồng XI - Tranh Sơn Dầu Hoa của Họa Sĩ An Đặng

Hoa Hồng XI

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 65cm

Xem Chi Tiết
Hoa Hồng X - Tranh Sơn Dầu Hoa của Họa Sĩ An Đặng

Hoa Hồng X

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Hoa Hồng VII - Tranh Sơn Dầu Hoa của Họa Sĩ An Đặng

Hoa Hồng VII

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Hoa Hồng VI - Tranh Sơn Dầu Hoa của Họa Sĩ An Đặng

Hoa Hồng VI

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Sen Hồng - Tranh Sơn Dầu Tĩnh Vật của Họa Sĩ An Đặng

Sen Hồng

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Bạch Liên I - Tranh Sơn Dầu Hoa Sen của Họa Sĩ An Đặng

Bạch Liên I

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Xem Chi Tiết