họa sĩ an đặng

Họa Sĩ An Đặng

Họa sĩ An Đặng sinh năm 1983 tại Huế. Chị tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Huế và Trường Đại học Mahasarakham tại Thái Lan. Hiện nay, chị đang là giảng viên giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật Huế. Họa sĩ An Đặng cũng là thành viên của Hội Mỹ thuật Huế cũng như Hội Mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm tranh sơn dầu nghệ thuật của họa sĩ An Đặng đã tham gia rất nhiều triển lãm như:

2013: Triển lãm cá nhân “Giao Cảm”
2013: Triển lãm nhóm “Màu Thời Gian”
2015: Triển lãm nhóm “Hoa Của Vạn Vật” tại Huế
2017: Triển lãm nhóm “Men Đàn Bà” tại Huế
2018: Triển lãm nhóm “Khỏa Thân” tại Chi Art Space

tranh thiếu nữ

tranh các loài hoa