Họa Sĩ Danh Cường

Họa sĩ Danh Cường sinh năm 1977 tại Quảng Ninh. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2000. Anh có một niềm đam mê vô tận với tranh trừu tượng và tranh khỏa thân nghệ thuật. Những bức tranh nghệ thuật sơn dầu của ông được sưu tầm bởi rất nhiều những đại sứ từ khắp các quốc gia trên thế giới khi đang làm việc tại Việt Nam như Singapore, Hà Lan, Malaysia, Brazin, Trung Quốc…Trong sự nghiệp của mình, Danh Cường và những tác phẩm tranh sơn dầu cao cấp của mình cũng tham gia rất nhiều triển lãm nghệ thuật như:

2001: Tham gia triển lãm nghệ thuật quốc gia tại Hà Nội
2002 -2004 – 2005: Tham gia triển lãm nghệ thuật của clb các họa sĩ trẻ tại Hà Nội
2004: Tham gia triển lãm nghệ thuật quốc gia dành cho các họa sĩ trẻ tại Hà Nội
2006: Tham gia triển lãm nghệ thuật của nhóm các họa sĩ tại Hà Nội
2007: Tham gia triển lãm thường niên của Hiệp hội Nghệ thuật Hà Nội
2008: Tổ chức triển lãm cá nhân tại Phòng tranh Nguyen Art Gallery tại Hà Nội
2009: Tham gia triển lãm nghệ thuật của nhóm các họa sĩ tại Hà Nội
2010: Tham gia triển lãm nghệ thuật Quốc gia tại Hà Nội
2011: Tham gia triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Cuộc sống” tại Bảo tàng Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh
2013: Tổ chức triển lãm nghệ thuật cá nhân tại Phòng tranh Nguyen Art Gallery tại Hà Nội

Bộ Sưu Tập Tranh của Họa Sĩ Danh Cường Tại Nguyen Art Gallery

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 70cm x 80cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 120cm x 50cm

Đã Bán

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 50cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 120cm x 50cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 120cm

Đã Bán

Họa Sĩ: Danh Cường Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 24cm x 18cm

Họa sĩ: Danh Cường
Chất liệu: Acrylic trên toan
Kích thước: 20cm x 20cm

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 20cm x 20cm

Tranh Acrylic Đẹp

Làng Chài

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Acrylic Đẹp

Bình Yên Miền Quê

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 120cm