Họa Sĩ Danh Cường

Họa sĩ Danh Cường sinh năm 1977 tại Quảng Ninh. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2000. Anh có một niềm đam mê vô tận với tranh trừu tượng và tranh khỏa thân nghệ thuật. Những bức tranh nghệ thuật sơn dầu của ông được sưu tầm bởi rất nhiều những đại sứ từ khắp các quốc gia trên thế giới khi đang làm việc tại Việt Nam như Singapore, Hà Lan, Malaysia, Brazin, Trung Quốc…Trong sự nghiệp của mình, Danh Cường và những tác phẩm tranh sơn dầu cao cấp của mình cũng tham gia rất nhiều triển lãm nghệ thuật như:

2001: Tham gia triển lãm nghệ thuật quốc gia tại Hà Nội
2002 -2004 – 2005: Tham gia triển lãm nghệ thuật của clb các họa sĩ trẻ tại Hà Nội
2004: Tham gia triển lãm nghệ thuật quốc gia dành cho các họa sĩ trẻ tại Hà Nội
2006: Tham gia triển lãm nghệ thuật của nhóm các họa sĩ tại Hà Nội
2007: Tham gia triển lãm thường niên của Hiệp hội Nghệ thuật Hà Nội
2008: Tổ chức triển lãm cá nhân tại Phòng tranh Nguyen Art Gallery tại Hà Nội
2009: Tham gia triển lãm nghệ thuật của nhóm các họa sĩ tại Hà Nội
2010: Tham gia triển lãm nghệ thuật Quốc gia tại Hà Nội
2011: Tham gia triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Cuộc sống” tại Bảo tàng Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh
2013: Tổ chức triển lãm nghệ thuật cá nhân tại Phòng tranh Nguyen Art Gallery tại Hà Nội

Bộ Sưu Tập Tranh của Họa Sĩ Danh Cường Tại Nguyen Art Gallery

Nàng Hạ - Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân của Họa Sĩ Danh Cường

Nàng Hạ

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Nàng Xuân - Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân của Họa Sĩ Danh Cường

Nàng Xuân

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Khỏa Thân 36 - Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân của Họa Sĩ Danh Cường

Khỏa Thân 36

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Xem Chi Tiết
Khỏa Thân 35 - Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân của Họa Sĩ Danh Cường

Khỏa Thân 35

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Xem Chi Tiết
Khỏa Thân 34 - Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân của Họa Sĩ Danh Cường

Khỏa Thân 34

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Khỏa Thân 33 - Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân của Họa Sĩ Danh Cường

Khỏa Thân 33

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Khỏa Thân 32 - Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân của Họa Sĩ Danh Cường

Khỏa Thân 32

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Xem Chi Tiết
Khỏa Thân 31 - Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân của Họa Sĩ Danh Cường

Khỏa Thân 31

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Xem Chi Tiết
Khỏa Thân 30 - Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân của Họa Sĩ Danh Cường

Khỏa Thân 30

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Xem Chi Tiết
Khỏa Thân 29 - Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân của Họa Sĩ Danh Cường

Khỏa Thân 29

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Khỏa Thân 28 - Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân của Họa Sĩ Danh Cường

Khỏa Thân 28

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Khỏa Thân 27 - Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân của Họa Sĩ Danh Cường

Khỏa Thân 27

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Xem Chi Tiết
Khỏa Thân 26 - Tranh Acrylic Khỏa Thân của Họa Sĩ Danh Cường

Khỏa Thân 26

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Xem Chi Tiết
Lao Xao II - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Danh Cường

Lao Xao II

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Lao Xao I - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Danh Cường

Lao Xao I

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Vô Đề 013 - Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng của Họa Sĩ Danh Cường

Vô Đề 013

Họa sĩ: Danh Cường
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước: 20cm x 20cm

Xem Chi Tiết
Vô Đề 012 - Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng của Họa Sĩ Danh Cường

Vô Đề 012

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 20cm x 20cm

Xem Chi Tiết
Vô Đề 008 - Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng của Họa Sĩ Danh Cường

Vô Đề 008

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 24cm x 18cm

Xem Chi Tiết
Vô Đề 007 - Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng của Họa Sĩ Danh Cường

Vô Đề 007

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 20cm x 30cm

Xem Chi Tiết
Bóng Nước II - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Danh Cường

Bóng Nước II

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 50cm

Xem Chi Tiết