họa sĩ minh chính

Hoạ Sĩ Minh Chính

Họa sĩ Minh Chính tên đầy đủ là Nguyễn Minh Chính. Anh sinh năm 1975 và đã tốt nghiệp Khoa Nội thất Trường Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội năm 1997. Trong sự nghiệp sáng tác nghệ thuật của mình, họa sĩ Minh Chính luôn theo đuổi trường phái “tả thực” trên chất liệu sơn dầu truyền thống. Chính vì vậy, những bức tranh sơn dầu nghệ thuật với chủ đề phong cảnh hay tĩnh vật của anh luôn mang đến những xúc cảm đặc biệt qua những đường nét, chi tiết được khắc họa một cách trau chuốt và tinh tế cùng với sự phối hợp hoàn hảo của màu sắc và ánh sáng.

Bộ Sưu Tập Tranh của Họa Sĩ Minh Chính Tại Nguyen Art Gallery

Vũ Điệu Biển - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Vũ Điệu Biển

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 200cm

Xem Chi Tiết
Nắng Hòn Cau - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Nắng Hòn Cau

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Rừng Chiều - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Rừng Chiều

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Sông Thu - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Sông Thu

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 60cm

Xem Chi Tiết
Bến Sông - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Bến Sông

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Mùa Hoa Mận - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Minh Chính

Mùa Hoa Mận

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 60cm

Xem Chi Tiết
Suối Nguồn - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Suối Nguồn

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Nhớ Sông - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Nhớ Sông

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Nắng Mộc Châu - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Nắng Mộc Châu

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Vịnh Lan Hạ - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Vịnh Lan Hạ

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Đôi Bạn - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Đôi Bạn

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Xem Chi Tiết
Bóng Hoàng Hôn - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Bóng Hoàng Hôn

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 70cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Ban Mai Xanh - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Ban Mai Xanh

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Xem Chi Tiết
Mây Phủ Hoàng Liên Sơn - Tranh Acrylic Đẹp của Họa Sĩ Minh Chính

Mây Phủ Hoàng Liên Sơn

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 150cm

Xem Chi Tiết
Vườn Xưa - Tranh Acrylic Đẹp của Họa Sĩ Minh Chính

Vườn Xưa

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Nắng Thu - Tranh Acrylic Đẹp của Họa Sĩ Minh Chính

Nắng Thu

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Xem Chi Tiết