họa sĩ minh chính

Hoạ Sĩ Minh Chính

Họa sĩ Minh Chính tên đầy đủ là Nguyễn Minh Chính. Anh sinh năm 1975 và đã tốt nghiệp Khoa Nội thất Trường Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội năm 1997. Trong sự nghiệp sáng tác nghệ thuật của mình, họa sĩ Minh Chính luôn theo đuổi trường phái “tả thực” trên chất liệu sơn dầu truyền thống. Chính vì vậy, những bức tranh sơn dầu nghệ thuật với chủ đề phong cảnh hay tĩnh vật của anh luôn mang đến những xúc cảm đặc biệt qua những đường nét, chi tiết được khắc họa một cách trau chuốt và tinh tế cùng với sự phối hợp hoàn hảo của màu sắc và ánh sáng.

Bộ Sưu Tập Tranh của Họa Sĩ Minh Chính Tại Nguyen Art Gallery

Sóng - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Sóng

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Bình Minh Côn Sơn - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Côn Sơn Sóng Vỗ

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 150cm

Xem Chi Tiết
Non Cao - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Sang Thu

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 70cm

Xem Chi Tiết
Bình Minh Côn Sơn - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Bình Minh Côn Sơn

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Ban Mai Xanh - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Ban Mai Xanh

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Xem Chi Tiết
Suối Nguồn - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Suối Nguồn

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Non Cao - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Non Cao

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Bóng Hoàng Hôn - Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh của Họa Sĩ Minh Chính

Bóng Hoàng Hôn

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 70cm

Xem Chi Tiết