Hoạ Sĩ Trịnh Thắng

Hoạ Sĩ Trịnh Thắng

“Trịnh Thắng không chủ đích mô phỏng điều gì nhưng cũng không hoàn toàn bàng quan với dòng chảy cuộc đời. Vì thế tranh của Trịnh Thắng không chỉ mang hơi thở cuộc sống mà còn truyền một nguồn năng lượng, cảm hứng cho tất cả những người thưởng lãm"
tranh của họa sĩ Trịnh Thắng

Các Tác Phẩm Tranh Của Họa Sĩ Trịnh Thắng

Đồng Hành - Tranh Acrylic Đẹp Của Họa Sĩ Trịnh Thắng

Đồng Hành

Họa Sĩ: Trịnh Thắng
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 120cm x 150cm

Xem Chi Tiết
Tuyết Sơn - Tranh Acrylic Đẹp của Họa Sĩ Trịnh Thắng

Đồng Hành

Họa Sĩ: Trịnh Thắng
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Xem Chi Tiết