Họa Sĩ Lâm Xung

Họa sĩ Lâm Xung sinh năm 1991 tại Thái Nguyên. Hiện tại, anh là một họa sĩ tự do tại Hà Nội. Các tác phẩm tranh sơn dầu cao cấp của họa sĩ Lâm Xung thường mang chủ đề độc đáo về lửa.

Có nhà triết học cổ Hy Lạp nói rằng:
“Bản chất của mọi vật là lửa”
Truyền từ đá sang gió
Từ nước sang gỗ
Phút đốt cháy là phút nảy mầm
Con người trao lửa cho nhau
Từ những lồng ngực tròn căng
Sự sống là lửa
Thiêu huỷ và sinh nở
Bình minh là lửa
Mở ngày mới và xé toang ngày cũ.
Cho ta làm ngọn lửa…”

Bộ Sưu Tập Tranh Của Họa Sĩ Lâm Xung tại Nguyên Art Gallery

Nồng Đượm IV - Tranh Sơn Dầu Của Họa Sĩ Lâm Xung

Nồng Đượm IV

Họa Sĩ: Lâm Xung
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 240cm

Xem Chi Tiết
Nồng Đượm III - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Lâm Xung

Nồng Đượm III

Họa Sĩ: Lâm Xung
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Nồng Đượm II - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Lâm Xung

Nồng Đượm II

Họa Sĩ: Lâm Xung
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Xem Chi Tiết