họa sĩ khổng đỗ duy

Họa Sĩ Khổng Đỗ Duy

Họa sĩ Khổng Đỗ Duy sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Phúc. Anh là một họa sĩ trẻ tài năng với những tác phẩm tranh sơn dầu nghệ thuật.

“Tôi làm việc gần như liên tục. Kể cả đi du lịch, tôi vẫn mang theo đồ nghề để tranh thủ những lúc thích hợp có thể ngồi vẽ. Tất nhiên, để có chất liệu phong phú chuẩn bị cho những bức vẽ thì trước đó, tôi đã phải lặn lội, tìm đến với các di tích tại khắp các địa phương trên cả nước; đến bảo tàng để quan sát, tìm hiểu những đồ vật cổ và ghi chép lại tất cả những câu chuyện về nó. Trong tranh của mình, bao giờ tôi cũng cố gắng lồng vào một câu chuyện về chính hình ảnh đó, để bức tranh trở nên sống động, có hồn trước mắt người xem” họa sĩ Khổng Đỗ Duy chia sẻ.

2019: Triển lãm nhóm “T5” tại Hà Nội
2019: Triển lãm nhóm “Đa Diện 3” tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
2020: Triển lãm nhóm “Sketch+” tại Hà Nội
2020: Triển lãm nhóm “Đa Diện 4” tại Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội
2020: Triển lãm nhóm “Những sắc hoa Hà Nội” và “Quốc hoa các nước ASEAN” tại Hà Nội
2021: Triển lãm tranh từ thiện trực tuyến “Gieo Tổ Ấm”
2021: Triển lãm nhóm “5 Mới” tại Hà Nội
2021: Triển lãm nhóm “Đa Diện 5” tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
2021: Triển lãm nhóm “Đa Diện 6” tại Hà Nội
2022: Triển lãm nhóm “Vẫn Tết Chứ” tại Hà Nội
2022: Triển lãm nhóm “Đa Diện 7” tại thành phố Hồ Chí Minh
2022: Triển lãm nhóm “Đa Diện 8” tại Hà Nội

Miu Miu II - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Khổng Đỗ Duy

Miu Miu II

Họa Sĩ: Khổng Đỗ Duy
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm (Đường kính)

Xem Chi Tiết
Miu Miu I - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Khổng Đỗ Duy

Miu Miu I

Họa Sĩ: Khổng Đỗ Duy
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm (Đường kính)

Xem Chi Tiết
Meo Meo - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Khổng Đỗ Duy

Meo Meo

Họa Sĩ: Khổng Đỗ Duy
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Thanh Âm Mùa Xuân - Tranh Sơn Dầu của Họa Sĩ Khổng Đỗ Duy

Thanh Âm Mùa Xuân

Họa Sĩ: Khổng Đỗ Duy
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 160cm x 65cm

Xem Chi Tiết