họa sĩ đào anh khánh

Họa Sĩ Đào Anh Khánh

Họa Sĩ Đào Anh Khánh sinh năm 1959 tại Hà Nôi. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 1990 và trở thành thành viên của Hiệp hội Mỹ thuật Việt Nam. Tâm hồn của họa sỹ Đào Anh Khánh là vô tận, vượt ra ngoài vũ trụ để tìm kiếm sự yên bình và nguồn cảm hứng mới. Anh là người theo trường phái lãng mạn trong hội họa. Đào Anh Khánh còn được biết đến như là một nhà điêu khắc và nhạc sĩ. Sơn dầu và sơn mài là 2 chất liệu yêu thích của ông. Trong sự nghiệp hơn 30 năm của mình, các tác phẩm tranh sơn dầu nghệ thuật của anh không chỉ có mặt tại những triển làm trong nước mà còn ở rất nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ, Indonesia…

Bộ Sưu Tập Tranh Của Họa Sĩ Đào Anh Khánh tại Nguyen Art Gallery

Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân

Khỏa Thân 9

Họa Sĩ: Đào Anh Khánh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân

Khỏa Thân 1

Họa Sĩ: Đào Anh Khánh
Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân

Khỏa Thân 6

Họa Sĩ: Đào Anh Khánh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân

Khỏa Thân 8

Họa Sĩ: Đào Anh Khánh
Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân

Khỏa Thân 7

Họa Sĩ: Đào Anh Khánh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân

Khỏa Thân 5

Họa Sĩ: Đào Anh Khánh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân

Khỏa Thân 2

Họa Sĩ: Đào Anh Khánh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân

Khỏa Thân 4

Họa Sĩ: Đào Anh Khánh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm

Tranh Sơn Dầu Khỏa Thân

Khỏa Thân 3

Họa Sĩ: Đào Anh Khánh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 40cm