Họa Sĩ Lê Hương

Họa sĩ Lê Hương sinh năm 1977 tại Quảng Ninh. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 1999. Các tác phẩm nghệ thuật của Anh luôn luôn được đánh giá rất cao và năm trong nhiều bộ sưu tập trên thế giới như Anh, Ý, Tây Ban Nha, Úc, Pháp, Mỹ,…Trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình, họa sĩ Lê Hương đã tham gia và tổ chức rất nhiều buổi triển lãm cho tranh sơn dầu như:

2000: Tham gia triển lãm nghệ thuật Quốc gia
2001: Tham gia triển lãm tranh sơn dầu nghệ thuật của những họa sĩ trẻ tại Hà Nội
2003: Cùng 3 họa sĩ trẻ khác tổ chức triển lãm nhóm tại Hà Nội
2004: Tham gia triển lãm nghệ thuật quốc gia dành cho các họa sĩ trẻ tại Hà Nội
2005: Tổ chức triển lãm nghệ thuật “New Signs” tại Hà Nội
2006: Tham gia triển lãm nghệ thuật “Việt Nam hôm nay” tại Hà Nội
2007: Tổ chức triển lãm nghệ thuật cá nhân tại Nguyên Art Gallery, Hà Nội
2009: Tổ chức triển lãm nghệ thuật cá nhân “Hà Nội Xưa và Nay”
2010: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật Quốc gia
2011: Tham gia Triển lãm Mỹ thuật “Cuộc Sống” tại Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
2013: Tổ chức Triển lãm cá nhân tại Nguyen Art Gallery

tranh tĩnh vật nghệ thuật

Tranh Sơn Dầu Treo Phòng Ngủ

Tĩnh Vật I

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Acrylic Đẹp

Tĩnh Vật II

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Acrylic Đẹp

Cúc Chi

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Acrylic Đẹp

Bướm Hoa

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

tranh phố cổ nghệ thuật

Tranh Acrylic Đẹp

Chớm Đông

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 140cm x 160cm

Tranh Acrylic Đẹp

Phố Hàng Tre

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Acrylic Đẹp

Đông về nơi Gốc Phố

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Acrylic Đẹp

Phố Hàng Ngang

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

tranh phong cảnh nghệ thuật

Tranh Sơn Dầu Treo Phòng Khách

Hoàng Hôn trên Biển

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Acrylic Đẹp

Ruộng Bậc Thang

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm