họa sĩ đậu quang toàn

Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Họa sĩ Đậu Quang Toàn sinh năm 1952 và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Gia đình của ông luôn gắn liền với nghệ thuật khi 2 người con trai là Đậu Quang Anh & Đậu Quang Nhật đều là những họa sĩ đầy tài năng.

Họa sĩ Đậu Quang Toàn chia sẻ nguồn cảm hứng của ông đến từ sự khao khát tìm đến cái đẹp, cái chân – thiện – mĩ do đó đều khai thác từ thiên nhiên từ cuộc sống xưa và nay giữa quá khứ và hiện tại.

Hoạ sĩ lão làng Ngô Thành Nhân nhận định về tranh sơn dầu của họa sĩ Đậu Quang Toàn: “Đậu Quang Toàn là một tay chơi màu trầm ấm, mạch lạc trong bút pháp”

2019: Triển lãm Nghệ thuật “Cha & Con” của họa sĩ Đậu Quang Toàn cùng 2 con trai thực hiên
2021: Triển lãm Nghệ thuật nhóm “Ẩn Hiện”

Bộ Sưu Tập Tranh Của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn tại Nguyen Art Gallery

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chiều Muộn

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 126cm x 126cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Phố II

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Phố III

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Phố I

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 105cm x 105cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Làng Tôi

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Phố Trong Tôi I

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 120cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Phố Trong Tôi III

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 126cm x 126cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Phố Trong Tôi II

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 120cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Phố Mưa

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Ô Quan Chưởng

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 126cm x 126cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Phố Thu

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Phố Vui

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Chở Che

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 109cm x 109cm

Tranh Sơn Dầu Treo Biệt Thự

Sinh Tồn

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 107cm x 107cm