họa sĩ đậu quang toàn

Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Họa sĩ Đậu Quang Toàn sinh năm 1952 và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Gia đình của ông luôn gắn liền với nghệ thuật khi 2 người con trai là Đậu Quang Anh & Đậu Quang Nhật đều là những họa sĩ đầy tài năng.

Họa sĩ Đậu Quang Toàn chia sẻ nguồn cảm hứng của ông đến từ sự khao khát tìm đến cái đẹp, cái chân – thiện – mĩ do đó đều khai thác từ thiên nhiên từ cuộc sống xưa và nay giữa quá khứ và hiện tại.

Hoạ sĩ lão làng Ngô Thành Nhân nhận định về tranh sơn dầu của họa sĩ Đậu Quang Toàn: “Đậu Quang Toàn là một tay chơi màu trầm ấm, mạch lạc trong bút pháp”

2019: Triển lãm Nghệ thuật “Cha & Con” của họa sĩ Đậu Quang Toàn cùng 2 con trai thực hiên
2021: Triển lãm Nghệ thuật nhóm “Ẩn Hiện”

Bộ Sưu Tập Tranh Của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn tại Nguyen Art Gallery

Hồ Gươm - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Hồ Gươm

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Ô Quan Chưởng - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Ô Quan Chưởng

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 126cm x 126cm

Xem Chi Tiết
Phố Thu - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Phố Thu

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Phố Vui - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Phố Vui

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Phố Còn Vương Nắng - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Phố Còn Vương Nắng

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Ngõ Phố V - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Ngõ Phố V

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 82cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Ngõ Phố IV - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Ngõ Phố IV

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 62cm x 82cm

Xem Chi Tiết
Mùa Thay Lá - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Mùa Thay Lá

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Chở Che - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Chở Che

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 109cm x 109cm

Xem Chi Tiết
Sinh Tồn - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Sinh Tồn

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 107cm x 107cm

Xem Chi Tiết