họa sĩ đậu quang toàn

Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Họa sĩ Đậu Quang Toàn sinh năm 1952 và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Gia đình của ông luôn gắn liền với nghệ thuật khi 2 người con trai là Đậu Quang Anh & Đậu Quang Nhật đều là những họa sĩ đầy tài năng.

Họa sĩ Đậu Quang Toàn chia sẻ nguồn cảm hứng của ông đến từ sự khao khát tìm đến cái đẹp, cái chân – thiện – mĩ do đó đều khai thác từ thiên nhiên từ cuộc sống xưa và nay giữa quá khứ và hiện tại.

Hoạ sĩ lão làng Ngô Thành Nhân nhận định về tranh sơn dầu của họa sĩ Đậu Quang Toàn: “Đậu Quang Toàn là một tay chơi màu trầm ấm, mạch lạc trong bút pháp”

2019: Triển lãm Nghệ thuật “Cha & Con” của họa sĩ Đậu Quang Toàn cùng 2 con trai thực hiên
2021: Triển lãm Nghệ thuật nhóm “Ẩn Hiện”

Bộ Sưu Tập Tranh Của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn tại Nguyen Art Gallery

Chiều Muộn - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Chiều Muộn

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 126cm x 126cm

Xem Chi Tiết
Phố III - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Phố III

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Phố II - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Phố II

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 105cm x 105cm

Xem Chi Tiết
Phố I - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Phố I

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 105cm x 105cm

Xem Chi Tiết
Phố Trong Tôi III - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Phố Trong Tôi III

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 126cm x 126cm

Xem Chi Tiết
Phố Trong Tôi II - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Phố Trong Tôi II

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Phố Trong Tôi I - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Phố Trong Tôi I

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Phố Vui - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Phố Vui

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Làng Tôi - Tranh Sơn Dầu Đẹp của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Làng Tôi

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Phố Mưa - Tranh Sơn Dầu Đẹp Của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Phố Mưa

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Hồ Gươm - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Hồ Gươm

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Ô Quan Chưởng - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Ô Quan Chưởng

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 126cm x 126cm

Xem Chi Tiết
Phố Thu - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Phố Thu

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Sinh Tồn - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Sinh Tồn

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 107cm x 107cm

Xem Chi Tiết
Chở Che - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Đậu Quang Toàn

Chở Che

Họa Sĩ: Đậu Quang Toàn
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 109cm x 109cm

Xem Chi Tiết