Vũ Điệu I

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 35cm