Họa Sĩ Trương Thiện

Trương Thiện sinh năm 1979 tại Huế. Anh từng theo học và tốt nghiệp trường Đại Học Mỹ Thuật Huế. Các tác phẩm tranh sơn dầu cao cấp của anh đã góp mặt ở rất nhiều các triển lãm nghệ thuật trong và ngoài nước như:

1995: Triển lãm mỹ thuật quốc gia tại Hà Nội
1997: Triển lãm Venus Venus trong tháng 5 triển lãm nhóm tại Huế
1997: Triển lãm nhóm cài đặt cảm giác mới ở Huế
1998: Triển lãm mỹ thuật giữa sinh viên Pháp và Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
1998: Triển lãm trao đổi mỹ thuật giữa giáo viên và học sinh ở Thái Lan
1999: Triển lãm nhóm làm việc tại Huế
2000: Triển lãm nhóm 9 + 1 của nhóm 9 nghệ sĩ tại Phòng trưng bày Bội Trần, Huế
2000: Triển lãm giao lưu mỹ thuật đương đại Việt Nam – Thái Lan – Nhật Bản tại Nhật Bản
2000: Triển lãm Cha Cha & Con Sơn tại Hà Nội
2002: Triển lãm mùa thu + 2 triển lãm trong phòng trưng bày không gian mới ở Huế
2002: Triển lãm nhỏ chơi ở thành phố Huế ở Huế
2003: Triển lãm nhóm tại trường cao đẳng nghệ thuật Huế
2003: Triển lãm nghệ thuật biểu diễn nhóm của 5 nghệ sĩ tại Phòng trưng bày không gian mới ở Huế
2004: Triển lãm Việt Nam – Thái Lan tại Bangkok
2005: Lễ hội in ấn hoàng gia tại Huế
2005: Triển lãm cá nhân trống rỗng tại Hà Nội
2006: Triển lãm cá nhân chi nhánh Lá hoa tại triển lãm Mai Mai tại Thành phố Hồ Chí Minh
2006: Triển lãm nghệ thuật thị giác của Rush Rush Giờ tại thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Sưu Tập Tranh Của Họa Sĩ Trương Thiện tại Nguyen Art Gallery

Hoa Vàng - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Trương Thiện

Hoa Vàng

Họa Sĩ: Trương Thiện
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Xem Chi Tiết