họa sĩ lê đức biết

Họa Sĩ Lê Đức Biết

Họa sĩ Lê Đức Biết sinh năm 1948 tại Bình Định. 12 tuổi, ông đã là học sinh khóa 1 hệ sơ – trung 7 năm, một học sinh hiếu động, một cầu thủ nhỏ con với những đường đi bóng lắt léo. 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, họa sĩ được đào tạo có hệ thống từ sơ-trung đến đại học tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Vốn hành trang vào đời đó hội đủ năng lực nghề nghiệp giúp ông trực tiếp phục vụ và lao động sáng tạo nghệ thuật trên quê hương thứ hai Ninh Bình – Nam Định gần 40 năm.

Họa sĩ Lê Đức Biết sớm định hình, định vị một phong cách nghệ thuật hiện thực, cùng những phẩm chất nghệ thuật: tả thực, siêu thực, lập thể và biểu hiện trừu tượng theo cảm quan của dân tộc và thời đại, của thế hệ mình trong các tác phẩm tranh nghệ thuật. Bước sang tuổi “lục thập thuận nhĩ” hội đủ điều kiện dành thời gian cho sáng tác, ông vẫn suy nghĩ, trăn trở, tìm mình, tự vượt chính mình. Thật đáng trân trọng.

1980 – 1985 – 1990 – 1995 – 2000 – 2005: Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc
2007: Triển lãm Mỹ thuật Đồng bằng Sông Hồng
2008: Triển lãm cá nhân “Quá Khứ & Hiện Tại” tại Hà Nội
2021: Triển lãm cá nhân “Còn Mãi Với Thời Gian” tại Hà Nội

Bộ Sưu Tập Tranh Của Họa Sĩ Lê Đức Biết tại Nguyen Art Gallery

Nhịp Thời Gian - Tranh Acrylic Đẹp của Họa Sĩ Việt Hương

Nhịp Thời Gian

Họa Sĩ: Lê Đức Biết
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Bài Ca Cuộc Đời - Tranh Acrylic Đẹp của Họa Sĩ Việt Hương

Bài Ca Cuộc Đời

Họa Sĩ: Lê Đức Biết
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 70cm x 50cm

Xem Chi Tiết