Họa Sĩ Lê Ngọc Ly

 
họa sĩ lê ngọc ly

Bộ Sưu Tập Tranh Của Họa Sĩ Lê Ngọc Ly tại Nguyen Art Gallery

Sen IV - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Lê Ngọc Ly

Sen IV

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 120cm

Xem Chi Tiết
Sen III - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Lê Ngọc Ly

Sen III

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Xem Chi Tiết
Sen II - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Lê Ngọc Ly

Sen II

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Sen I - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Lê Ngọc Ly

Sen I

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Hành Hương - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Lê Ngọc Ly

Hành Hương

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Gánh Lúa Về Làng - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Lê Ngọc Ly

Gánh Lúa Về Làng

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Mùa Hoa Chuối Rừng - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Lê Ngọc Ly

Mùa Hoa Chuối Rừng

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Địu Con - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Lê Ngọc Ly

Địu Con

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 90cm

Xem Chi Tiết
Xuân An II - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Lê Ngọc Ly

Xuân An II

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Xuân An I - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Lê Ngọc Ly

Xuân An I

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 70cm

Xem Chi Tiết