Xuân Thắm Tươi

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Màu nước trên toan
Kích Thước: 60cm x  80cm