Những Bông Hoa Nhỏ

Họa Sĩ: Hải Linh
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 80cm