Khỏa Thân Xám

1

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm

Đã Bán