Khỏa Thân Hồng

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 150cm