Khỏa Thân Vàng

Họa Sĩ: Danh Cường
Chất Liệu:
Acrylic trên toan
Kích Thước: 150cm x 50cm