Suối Yến

Họa Sĩ: Việt Hương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm