Sắc Xuân

Họa Sĩ: Nguyễn Huỳnh Mai
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm