Chốn Bình Yên

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm