Cá Koi II

Hoạ sĩ: Nguyễn Đình Huy Quyền
Kích thước: 70cm x 120cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan