Họa Sĩ Nguyễn Quang Vinh

Họa sĩ Nguyễn Quang Vinh tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2003. Trong sự nghiệp của mình, các tác phẩm tranh sơn dầu cao cấp của anh đã tham gia một số triển lãm như:

2004: Triển lãm nhóm tại Hà Nội
2006: Triển lãm nhóm tại Hà Nội
2008: Triển lãm nhóm tại Hà Nội

Bộ Sưu Tập Tranh Của Họa Sĩ Nguyễn Quang Vinh tại Nguyen Art Gallery

Cô Độc - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Nguyễn Quang Vinh

Cô Độc

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Vinh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Tình Yêu IV - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Nguyễn Quang Vinh

Tình Yêu IV

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Vinh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Tình Yêu III - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Nguyễn Quang Vinh

Tình Yêu III

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Vinh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Tình Yêu II - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Nguyễn Quang Vinh

Tình Yêu II

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Vinh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Xem Chi Tiết
Tình Yêu I - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Nguyễn Quang Vinh

Tình Yêu I

Họa Sĩ: Nguyễn Quang Vinh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Xem Chi Tiết