Họa Sĩ Nguyễn Cương

Họa sĩ Nguyễn Cương sinh năm 1943 tại thành phố Hải Phòng. Ông đã tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1974. Trong sự nghiệp của mình, họa sĩ Nguyễn Cương đã tham gia rất nhiều triển lãm nghệ thuật trong và ngoài nước. Các tác phẩm tranh sơn dầu nghệ thuật của ông cũng xuất hiện rất nhiều bộ sưu tập trên toàn thế giới.

1980: Ông đạt được huy chương đồng tại Triển lãm nghệ thuật quốc gia
1983: Ông tốt nghiệp trường Đại học Budapest tại Hung-ga-ry
1987: Ông là thành viên của Hiệp hội Mỹ thuật Việt Nam
2006: Ông trở thành giáo sư giảng dạy tại nhiều trường Mỹ thuật trên toàn quốc

Bộ Sưu Tập Tranh Của Họa Sĩ Nguyễn Cương tại Nguyen Art Gallery

Khiêu Vũ - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Nguyễn Cương

Khiêu Vũ

Họa Sĩ: Nguyễn Cương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 100cm

Xem Chi Tiết
Vô Đề VIII - Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng của Họa Sĩ Nguyễn Cương

Vô Đề VIII

Họa Sĩ: Nguyễn Cương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 40cm

Xem Chi Tiết
Vô Đề V - Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng của Họa Sĩ Nguyễn Cương

Vô Đề V

Họa Sĩ: Nguyễn Cương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 40cm x 50cm

Xem Chi Tiết
Vô Đề II - Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng của Họa Sĩ Nguyễn Cương

Vô Đề II

Họa Sĩ: Nguyễn Cương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 30cm x 30cm

Xem Chi Tiết
Ảo Ảnh II - Tranh Sơn Dầu Trừu Tượng của Họa Sĩ Nguyễn Cương

Ảo Ảnh II

Họa Sĩ: Nguyễn Cương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Xem Chi Tiết