họa sĩ bùi quang lượng

Họa Sĩ Bùi Quang Lượng

Họa sĩ Bùi Quang Lượng sinh ra và lớn lên tại Huế. Sơn dầu và acrylic là những chất liệu ưa thích để anh tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn riêng của mình.

Bộ Sưu Tập Tranh Của Họa Sĩ BÙi QUang Lượng tại Nguyen Art Gallery

Trở Lại Phố Xưa - Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật của Họa Sĩ Bùi Quang Lượng

Trở Lại Phố Xưa

Họa Sĩ: Bùi Quang Lượng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Xem Chi Tiết