Đội Ngũ Của Kiệt Tác Nghệ Thuật

Lê Xuân Hưởng

Nhà Sưu Tầm Nghệ Thuật – Chủ Tịch Công Ty Mỹ Thuật Nguyen Art

“Yêu cái đẹp là thưởng thức. Tạo ra cái đẹp là nghệ thuật”

Nguyễn Thị Thu Hà

Giám Đốc Điều Hành CÔng Ty Mỹ Thuật NGuyen Art

“Người tri thức nói điều đơn gian theo cách phức tạp. Người nghệ sĩ nói điều phức tạp theo cách đơn giản”

Nguyễn Lê Diệu Linh

Tư VẤn Viên NGhệ Thuật

“Thiên hướng của người nghệ sĩ là đưa ánh sáng vào trái tim con người.”

Nguyễn Thị Hiền

Tư VẤn Viên NGhệ Thuật

“Con người dùng gương để ngắm gương mặt mình nhưng dùng nghệ thuật để ngắm tâm hồn mình.”

Trần Văn Long

Tư Vấn Viên Nghệ Thuật

“Với nghệ thuật, không thể đạt được điều gì đúng mà thiếu đi lòng nhiệt huyết.”

Nguyễn Quang Minh

Trưởng Phòng Kỹ Thuật

“Nghệ thuật không phải điều bạn thấy mà là điều bạn khiến người khác thấy.”

Lê Sính Tiên

WebMaster & System Manager

“Người nghệ sĩ chẳng là gì nếu thiếu tài năng, nhưng tài năng chẳng là gì nếu không có lao động.”

Nguyễn Văn Tuyển

Trưởng Phòng Truyền Thông & marketing

“Sáng tạo là cho phép chính mình phạm sai lầm. Nghệ thuật là biết được sai lầm nào nên giữ lại.”

Hoàng Công Hiếu

Quản Trị Nội Dung Website

“Không có nghệ thuật, sự thô bạo của hiện thực sẽ khiến thế giới này không thể chịu nổi.”