Sinh Tồn

1

Họa Sĩ: Nguyễn Đình Duy Quyền
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 130cm

Hết hàng